Det finnes mellom 8 - 900 000 gamle tømmerhus i Norge. Dette er en kulturskatt som vi bør være forpliktet til å ta vare på.

Seteranlegg restaurert av Deset Laft, 95-00.

Gammelstua

Gammelstua

Her ser vi et eksempel på restaurering av ei 150 år gammel tømmerstue, som hadde råteskader i vegg og bunn.

Under et stabbur under oppføring i naturskjønne omgivelser.

DESET LAFT - Telefon 62 44 35 20/60-90 - Mobil 48 1234 34 - 99 5488 77 FAKS 62 44 35 20 - 2450 RENA