DESET LAFT ANS
Innehavere Helge Nordseth og Jon Inge Dieset.

Kart over området Deset ligger 24 km nord for Rena i Østerdalen, langs fylkesvei 607 mot Rendalen.
Deset Laft kan levere nye tømmerkasser -  opptil.50 Kv.m. F.eks. anneks, koier, lekestuer etc.
Spør oss gjerne om restaurering av tømmerkasser..

DESET LAFT - Telefon 62 44 35 20/60-90 - Mobil 48 1234 34 - 99 5488 77 FAKS 62 44 35 20 - 2450 RENA